Kjøpte Postgården til allaktivitetshus

  • Geir Nerhus

I desember 1990 kjøpte Stiftelsen Gamle Postgården det gamle posthuset på Tidemands plass fra Mandal kommune for 513.100 kroner. Huset, som ble bygget i 1923, hadde da vært i kommunens eie siden Posten flyttet til Øvrebyen Senter i 1988. På bildet er styret i stiftelsen samlet etter at det var gitt klarsignal fra postdirektoratet, og kjøpet var en realitet. Foran (f.v.): Jan Erik Hageland, Mandal Håndverkerforening (MHF), Jan Wil- helm Sørensen, Aksjon Vi bryr oss (AVBO), Ove Sjolte, Mandal Bridge- klubb, Torbjørn Mollestad (AVBO) og Bjørn Bryntesen, Mandal Lions. Bak: Johan Kvelland (MHF), Hilde Witsø (AVBO) og Børre Svendsen, Lindesnes Nærradio.

I tillegg til de som her er nevnt sto også Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon, Mandal Samorganisasjon og Mandal Revmatikerforening bak stiftelsen.

Et omfattende oppussingsarbeid skulle starte like over nyttår, og var beregnet til å koste rundt 2 millioner kroner. De regnet med å skaffe inntekter blant annet ved kronerulling, gaver og utlodning. Initiativet til allaktivitetshuset ble tatt av en aksjonskomite , som kalte seg «Vi bryr oss», og var startet våren 1989. Mandal hadde på den tiden store problemer med ungdomskriminalitet og rusmisbruk, og aksjonen ble startet av folk som følte ansvar for å ta tak i situasjonen. «Vi bryr oss» arrangerte 2. september 1989 en stormønstring, med fokus på barn og unges situasjon i Mandal. I Mandalshallen var det stands med presentasjon av de mange tilbudene det var til ungdom i kommunen. Her var det også flere små seminarer med fagpersoner som innledere, og en rekke kulturinnslag. I Misjonssalen var det et arrangement der fagpersoner på forskjellige områder deltok. Hovedtaler var professor Jacob Jervell, og i et diskusjonspanel deltok Jervell, sammen med Jostein Handal fra Aksjon Vi bryr oss, Truls Eeg, som ungdomsrepresentant, Tor Backe Hansen, politimester, Stein Lundemoen fra sosialkontoret og Steinar Salvesen, som ungdomsarbeider og politiker. Ordstyrer var Åse Lill Kimestad og ordfører Knut Lindseth summerte opp møtet.

I oktober 1992 ble allaktivitetshuset «Gamle Postgården» åpnet. Jacob Jervell, som deltok under åpningen, sa da blant annet at «det som har skjedd i Mandal er et lite mirakel. Mens møtestedene rundt om i samfunnet er i ferd med å dø ut, har det gjenoppstått i Mandal gjennom dette huset. Det som gjør prosjektet så spesielt eller genialt er at det er arbeidssøkende mennesker som skal drive prosjektet, som innbefatter et ressurs- og utviklingssenter for ungdom, psykisk utviklingshemmede og arbeidssøkende.» Som daglig leder var Øystein Tveiten ansatt. Han ble året etter avløst av Agnete Kjellin.

Hun hadde med seg en nestleder og en ansvarlig for driften av kafe «Gullik», som var en del av konseptet. Kafeen var oppkalt etter Johannes Gulovsen «Postmann Gullik», som på slutten av 1800-tallet fraktet posten fra Kleven til posthuset i Mandal.

Det var til enhver tid ca. 20 mennesker som skulle få arbeidstrening, for å komme inn i en normal livs- og arbeidssituasjon, Driften av senteret gikk veldig bra, og mange fikk «orden» på livene sine. Men senteret var hele tiden truet av nedleggelse, på grunn av anstrengt økonomi, ikke minst i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i kommunen.

I november 1994 var det en stor underskriftsaksjon, med bønn til politikerne om å bevare Postgården. Ungdom fra Mandal videregående skole og Blomdalen ungdomsskole samlet da inn over 2000 underskrifter til støtte for aktivitetshuset. Agnete Kjellin var leder på Gamle Postgården til 1998, da kommunene overtok driftsansvaret, og flyttet kulturkontoret dit. I mars 2012 ble Gamle Postgården solgt til Postgården Mandal as, og har siden vært brukt til forretningsvirksomhet.

Tekst: Knut Lindseth

Les hele saken med abonnement