Til sammen 13 bilder av fotograf Jahn Raymond Tjelland henger i fjellhallen ved Lindesnes fyr. Til sammen 13 bilder av fotograf Jahn Raymond Tjelland henger i fjellhallen ved Lindesnes fyr. Foto: Iselin With Vårøy

Koronapandemien stopper ikke Lindesnes fyr