foto
Lobbet for Gustav Vigeland: Sommeren 1996 var det kamp om å bevare Gustav Vigelands barndomshjem i Mandal som museum. Blant lobbyistene som kastet seg inn i kampen var barna ved Hurlumhei barnehage i Mandal, som sendte brev til ordføreren med krav om å ta vare på huset, og at Gustav Vigelands Hus skulle bli en realitet. Foran (f.v.) Jeanette Omdahl, Lena Walvik, Christine Melby, Chris Robin Omdahl, Morten Kristiansen Rosenlund, Truls Holte og Silje Kathrine Hoven (hvis oldemor var tjenestepike hos Gustav Vigeland). Bak (f.v.) Kristoffer Larsen, Kaia Omland, Chris Nome Daniel og Victor Laugen. Foto:

Gjensyn med sommeren 1996