Sandbeundrer med stor utstilling på Buen: Må kjempe mot tidevannet