Kultur

Gjør Sjømannshjemmet klart til jubileumsåret

Fra venstre, på stillaset de har brukt gjennom ni dager; Stein Gulbrandsen, Magnus Fredriksen, Nils Reidar Christensen, Børre Valvik, Per Farbrot, Even Ramvik, Harald Liseth og Trygve Helle. Foto: Dag Lauvland