foto
Endelig på plass: Det er nå Dag Telhaug kan vie all tid til maling. Et ønske han har hatt i mangfoldige år. Her med Bankebrua sett fra Svineholman. Foto: Dag Lauvland

Telhaugs Sørland