Har ønsket å lage spel om Adolph Tidemand i over ti år – nå står det i fare for å bli avlyst