Skeiv representasjon i dataspill har blitt bedre, men det er fremdeles stort forbedringspotensial. Det viser en ny norsk undersøkelse, sponset av Medietilsynet, og utført av Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med 15 norske spillere og spillutviklere, med stor variasjon i kjønnsuttrykk, legninger og spillpreferanser. Hensikten med prosjektet var å undersøke hvordan skeive spillutviklere og spillere opplever spillindustriens forsøk på mer skeiv, mangfoldig og inkluderende representasjon i dataspill.

Skeiv representasjon er viktig på flere måter, ifølge respondentene.

– Det er viktig for dem selv, fordi de ønsker å se og spille som skeive karakterer for å føle seg sett og inkludert på samme premiss som andre. De mener også det er viktig for alle andre å bli eksponert for andre kjønnsuttrykk og legninger. De tror det kan bidra til økt empati og forståelse hos streite, forteller førstelektor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Joakim Johansen Østby.

Joakim Johansen Østby, førstelektor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Foto: Privat

Ønsker relevant representasjon

Respondentene er ikke så interessert i representasjon for representasjonens skyld. De opplever ofte at skeive karakterer inkluderes på irrelevante måter.

– De ønsker ikke representasjon som i at det skal være skeive karakterer overalt i alle spille hele tiden. Graden av skeiv inkludering avhenger av spillet. Det anses for eksempel ikke så relevant i spill som Need for Speed. I historiedrevne spill som handler om folk mener de imidlertid det ofte er potensial for inkludere skeive bedre, sier Østby.

De spurte opplever også ofte at skeive spillkarakterer ofte reduseres til bikarakterer. Karakterens skeivhet får også uforholdsmessig mye oppmerksomhet, og er karakterens eneste funksjon og identitetsmarkør.

– Stereotypisk representasjon av skeivhet oppfattes som uinteressant og negativt av informantene, og kan være med på å bygge oppunder fordommer i samfunnet. I verste fall kan det sette skeives framgang tilbake, sier Østby.

Trenger ikke tematisere skeivhet

Flere informanter er kritiske til hvordan spill inkluderer skeive karakterer på en overfladisk eller tilsynelatende økonomisk motivert måte. Overwatch-karakterene Tracer og Soldier 76 trekkes fram som eksempler på skeiv representasjon som er gjort på en dårlig måte.

Det er få eller ingen indikasjoner på at de er skeive i selve spillet. Det må man i “ekstramaterialet” for å finne.

Overwatch-figuren Tracer trekkers frem som et dårlig eksempel på skeiv representasjon av enkelte i undersøkelsen. Foto: Activision Blizzard

– At skeive karakterer inkluderes på en måte som er lett å gjemme eller sensurere oppleves ikke særlig positivt. En av informantene beskriver det som at utviklerne krysser av på en sjekkliste etter minimal innsats og klapper seg selv på ryggen etterpå. Skeive karakterer må ha flere funksjoner enn kun å si at de er skeive, sier Østby.

Suksessfull representasjon betegnes som når skeive karakterer er en integrert del av spillet som ikke kan unngås. Man skal ikke være i tvil om at en karakter er skeiv, og at det føles genuint og ikke som et overfladisk markedsføringstriks.

– De ønsker at skeive karakterer er tydelig og betydningsfullt inkludert, og at spillene handler om flere ting enn bare at de er skeive. Fortellinger om skeive trenger ikke alltid å tematisere skeivhet.

Unngår spilling på nett

Noen av informantene synes skeiv representasjon er særlig viktig i spilltyper som er kjent for å ha en problematisk spillerkultur, og online skytespill trekkes særlig fram.

– Informantene opplever skytespill som en sjanger som av en eller annen grunn tiltrekker seg mer intolerante mennesker enn andre sjangre. Skeive karakterer i slike spill er viktig for å kunne forebygge hat og hatefulle ytringer mot skeive, forklarer Østby.

De fleste informantene forteller i undersøkelse at de ikke spiller online i det hele tatt, eller veldig lite.

– Informantene er opptatt av å finne og bli på de stedene hvor de kan føle seg trygge og inkludert, og virker tilfredse med de stedene de har funnet. Det illustrerer hvordan problematiske holdninger og oppførsel mot skeive får konsekvenser for deres online deltakelse, sier Østby.