Giv Akt: Giv Akts småguttelag 13 år. Foran (f.v.): Kenneth Jørgensen, Jan Ove Foss, Aril Wiggen, Steffen S. Anderson, Espen Torland og Rune Thilesen. Bak (f.v.) Arne Linkjendal, Karsten Øvsthus, Geir Salvesen, Lars Erik Fasseland, Svein Salvesen, Frode Stiland, Bjørn Sverre Roland og Stig Løver. Giv Akt: Giv Akts småguttelag 13 år. Foran (f.v.): Kenneth Jørgensen, Jan Ove Foss, Aril Wiggen, Steffen S. Anderson, Espen Torland og Rune Thilesen. Bak (f.v.) Arne Linkjendal, Karsten Øvsthus, Geir Salvesen, Lars Erik Fasseland, Svein Salvesen, Frode Stiland, Bjørn Sverre Roland og Stig Løver. Foto: Alle bilder Lindesnes arkiv

Gjensyn med fotballbarn fra 1998