foto
Klasse 1a Nyplass barneskole: Foran fra venstre er Trine Martine Strømme, Maria Salvesen, Helene Slettåsen, Erik J. Holmesland, Einar Martin Johnsen, Are Tobias Olsen og Ole Henrik Ås. Midten fra venstre er Hege Kristine Egeland, Ingelin Skoie, Else Karen B. Hansen, Iris Lill Steen, Christine S. Nordås, Melissa T. Olsen og Linda Tønnesen. Bak fra venstre er William Holte, Ante Mikkel Heggelund, Alf Helge Tørressen, Dennis Brkic, Martin Astrup, Jonas Munsås, Erlend Aleksander Egeland og Sindre Kåfjord. Foto: Lindesnes arkiv

Gjensyn med førsteklassinger i 2001

I 2001 hadde Lindesnes som mål å presentere samtlige førsteklassinger i hele distriktet som begynte på skolen denne høsten. Her er nytt knippe klassebildene fra mandalsregionen for 19 år siden. 9 klasser med 126 seksåringer .