Ønsket om å reise vekk ga gode resultater i fotokonkurranse