Pål Stokken (t.v.), Kjell Olsen, Ingelil Nome og Tomas Fredriksen Jaabæk har noenlunde samme opplevelse av skolekorpsenes utfordring. Pål Stokken (t.v.), Kjell Olsen, Ingelil Nome og Tomas Fredriksen Jaabæk har noenlunde samme opplevelse av skolekorpsenes utfordring. Foto: Dag Lauvland

Rekrutteringskrise i korpsene