Med håndmakt ringer han kirkeklokkene én time i strekk

I seks år har Tor Magne Stoveland (50) vært kirketjener i Mandal kirke. Hver uke er han oppe i kirketårnet flere ganger for å ringe inn til gudstjeneste.