Minneboken

  • Geir Nerhus

Dette bildet er tatt i Andorsenhaven i 1902, og vi ser Jacob August Andorsen med barn og barnebarn. Fra venstre Egil (Boy) barnebarn, Ruth (Pedersen), barnebarn, ukjent, Gulowna Pedersen, datter, J. A. Andorsen og Augusta Helliesen, datter.

Den ruvende kjøpmannsgården Andorsengården ble bygget i tidsrommet 1801 til 1805 for Mathias Christian Knutzen jr.. Den ble i 1834 overtatt av Gulow Andorsen, og det er han som for ettertiden har fått knyttet sitt navn til eiendommen. Han døde i 1867. Senere flyttet sønnen Jacob August inn i gården, og overtok Andorsengården etter sin far og bodde her til sin død i 1909.

Jacob Andorsens søster, Amalie, ble gift med Christian Salvesen. Han drev omfattende handelsvirksomhet ut fra Leith i Skottland. Deres to døtre, Magdalene (Magda) og Marie (Mimi) Fredrikke Gulowna overtok Andorsengården etter onkelen i 1909. I 1953 ga de gården som gave til Mandal kommune, på betingelse av at den ble brukt til bibliotek og museum for byen.

Tekst: Knut Lindseth

Les hele saken med abonnement