Det går en strikkebølge over Norge som stadig blir større, og alle generasjoner tar del i denne. Nå kan strikkeinteresserte glede seg over bokutgivelsen «42 norske kofter — fra Lindesnes til Nordkapp». I denne har Sandnes Garn modernisert 42 norske kofter fra 27 ulike steder i Norge. Lindesneskoften i modernisert utgave er blant plaggene som presenteres og omtales i boka.

Kofter med stedsnavn er en Norsk tradisjon der de fleste oppskriftene går tilbake til 1960-tallet.

– Mange er nok blitt glemt etter hvert, og nye generasjoner vet lite om denne tradisjonen. Sandnes Garn har nå gått gjennom sitt arkiv, og plukket ut kofter som alle er blitt revitalisert, sier Harald Mjølne i Sandnes Garn.

Han presiserer allikevel at her går tradisjon og fashion sammen, og koftene vil fortsatt føre videre grunnmønsteret fra de opprinnelige koftene. På Sørlandet er det tre kofter som er blitt fornyet. Det er herre og dameutgaven av Setesdalskoften, som er en av de mest kjente i Norge, i tillegg til Lindesneskoften.