Kultur

Har suksess med ny lokal podcast

foto
John Erik Loland (t.v.) og Endre Thompsen har laget en podcastserie som får en stadig større lytterskare, også langt øst for Trysnes. Foto: Dag Lauvland