Hogde gårdssagaen inn i fjellet

  • Geir Nerhus

Torleif Olsen Aurebekk ble født på gården Aurebekk i Holum i 1903. På gården, som han hadde arvet etter sine foreldre, hadde han en meget spesielle hobby, eller vi kan nesten si en oppgave som skulle bli et livsverk. Gjennom mange år brukte han nemlig fritiden sin til å hogge inn tegninger og tekster på forskjellige steinflater på gården. Han hogget inn tegninger fra sagaen, fra steinalderen til egen tid, og gårdens historie, slik vi ser litt av på bildet, som er tatt i 1980. Han hadde også hogget inn navnene på alle dem som hadde bodd på gården fra Bjørn Åsteson i 1793 til dagens eiere, Torleif Olsen Aurebekk og kona Dagny Olsdatter Blørstad. Han hadde også hogget inn en rekke stedsnavn, som hadde vært brukt på gården.

Men Aurebekk gjorde mye annet enn å hogge i stein. Etter å ha gått i smedlære i Holum fikk han arbeid på et av de første bilverkstedene i Mandal. I begynnelsen av 1930-årene var han bussjåfør hos rutebileier Oscar Sæthre i Mandal, og kjørte to ganger om dagen mellom Mandal og Kristiansand. En periode var han til sjøs, før han kjøpte tomt og bygde bilverksted og bensin- stasjon i Halsesvingen i 1936. Tre år senere bygde Aurebekk og kona bolighuset «Norborg», på en kolle like ved verkstedet. Noen år etter frigjøringen leide han bort verkstedet og fikk jobb på Sørlandsruta. Der arbeidet han til han ble pensjonist.

Dagny døde i 1997 og Torleif i 1999. Eiendommen ble solgt til Skogsfjord terrasse as i 2000, og det ble bygget et leilighetskompleks på tomta. Tekst: Knut Lindseth.

Les hele saken med abonnement