Da Mandal preget det internasjonale nyhetsbildet

foto