MANDAL – Etter en serie med vellykkede arrangementer kalt «ferieopplevelser», ser vi på mulighetene for å dra denne type arrangementer inn i In Club for å gi In Club et løft, forteller Marit Leschbrandt ved kulturkontoret i Mandal kommune.

Kulturkontoret har den siste tiden satset på å tilby ferieopplevelser til ungdommer. På programmet har tur til Kongeparken, Risøbank Camp og glowdisco blant annet stått på programmet. Arrangementene har trukket til seg godt med folk. Sistnevnte fikk blant annet rekordoppmøte med hele 170 barn fra 5.-7. klasse fra Mandals barneskoler.

Trekker flere

Nå er tanken å dra feriekonseptet inn i den daglige driften av In Club. Håpet er at dette kan trekke flere barn og unge til ungdomsklubben.

– Vi har sett at ungdom er interessert i slike arrangement, og at det trekker folk. Derfor ønsker vi å trekke dette inn i In Club. Vi har også sett at det har vært et økt tilsig av folk på In Club etter denne serien med arrangementer. Vi har vært synlige og gjort noe som er spennende og morsomt. Det har nok gitt flere lyst til å besøke klubben også utenom disse arrangementene, mener Leschbrandt.

Allerede nå begynner en arbeidsgruppe med medlemmer fra BU, kulturkontoret og In Club å jobbe med planene om fornyelse av klubben. Akkurat hva endringene blir, er for tidlig å si noe om.

– Jeg håper vi får jobbet med dette framover, slik at vi kan ha en skikke klar 1. januar 2016, sier Leschbrandt.