Bildet får en kremplassering, midt foran trappa i Buens foajé. Elevene Lukas Grøvan (12) og Nawras Magraibi (12) er to av i alt 44 sjuendeklassinger som har bidratt til kunstverket. Foto: Øyvind Adrian Skogmo

Kunstverk av 2160 klosser

7. klassingene ved Nyplass skole har jobbet lenge med å sette sammen et 5,4 kvadratmeter stort portrettbilde i tre. Onsdag ble det hengt opp i Buen.