Delikatesseforretning ved gamle bybroa

  • Geir Nerhus

Da dette bidet ble tatt, i 1952, startet prosessen med å gjennomføre den ny byreguleringen. Den gamle bybroa var i dårlig stand, og en ny bro ble planlagt. I bakgrunnen ser vi det såkalte «Doktor Nielsens hus», der Mandal folkebibliotek holdt til fra 1936 til det flyttet til Andorsengården i 1956. Til høyre for dette huset foregår det sprenging og planering til det fremtidige vestre brohodet. På broa ble det vinterstid alltid satt opp vindskjermer av tre, slik som vi ser på bildet. Huset til høyre, som tilhørte søstrene Hovden, der de drev en liten delikatesseforretning, ble kort tid etter revet. Skiltet i forgrunnen viser veien via Kattegat til den kjente møbelforretningen Th. Rasmussens Sønner.

Les hele saken med abonnement