Minneboken

  • Geir Nerhus

Våren 1988 kjøpte Valle Kristelige Ungdomsforening på Vigeland inn egen buss, med 49 sitteplasser.

Bussen ble kjøpt av «Fana Os Milde L/L», og hadde gått 160.000 km. Ungdomsforeningen anslo at den, med registrering, ville komme på ca. 150.000 kr, noe som tilsvarer døyt 300.000 i dagens kroneverdi.

Foreningen skulle bruke den til ulike formål, og regnet med de ville få svært god nytte i forbindelse med kjøring av koret.

Her ser vi ungdomsforeningenes busskomité foran den nyinnkjøpte doningen. Fra venstre Per Nodevik, Egil Fløystøl og Edvin Eriksen.

Les hele saken med abonnement