Mange kom for å hedre kjent dikter i Krågevika

foto