Kultur

Fasiten – Juleskrinets andre runde

foto
Svaret på oppgave 4, Deuteronomium, er den vitenskapelige betegnelsen på femte Mosebok i Det gamle testamentet og Tanakh. Her en Tanach fra synagogen i Lučenec i Slovakia. Foto: Ladislav Luppa / Wikimedia Commons (Own work, CC BY-SA 4.0)