Det er mildt sagt et politisk«sykdomstegn» at Høyre— og Frp-regjeringen vil stenge ned flereakutt-kirurgiske avdelinger og fødeavdelinger ved mange lokalesykehus landet rundt. Det er flere enn meg som hevder at dette erbegynnelsen på slutten for de mindre lokale sykehus. Sannheten eråpenbar, og dog ikke mindre ubegripelig: Det skal spares og kuttes!

Vi politikere i Demokratene mener bestemt at våre folkevalgte skalvære mer opptatt av å få et skinnende samfunnsmaskineri her hjemme,og mindre opptatt av høy prestisje i utlandet. Vi vil derfor kjempefor at Flekkefjord sykehus også i fremtiden skal ha alle nødvendigeoperative funksjoner som et fullverdig sykehus, da dette er enfremtidsrettet god investering som gir trygghet - og som folketfortjener.