Noen ganger er man politisk uenig! Det må vi faktisk akseptere. Vi er heldige som lever i et demokrati.

Du ønsker utredninger fra meg, til tross for at samtlige politikere i Mandal, Marnardal, Lindesnes, Lyngdal, Audnedal og Hægebostad har konkludert med at vi på nåværende tidspunkt ikke har mulighet til å konkludere på detaljer relatert til kommunale samarbeid. Og til tross for at rådmennene våre mener at dette må komme etter hvert. Beklager! Jeg vil svært gjerne gi mine innbyggere klare svar, men når ingen andre kan gi de klare svarene på dette området, så håper jeg at også du har forståelse for at det heller ikke er mulig for meg.

Ellers har jeg ganske inngående forklart mine standpunk ift kommunesammenslåing, via avisens spalter. Men det er det fullt tillatt å være uenig. Jeg har stor forståelse for mangfold og du står fritt til å ha dine synspunkter. Du må gjerne lese stortingets og regjeringens intensjon om kommunereformen, det er hevet over enhver tvil at ett av punktene er at man skal ta hjem flest mulig av de interkommunale selskapene, fortrinnsvis fordi disse er lite demokratiske.

Kaffe og en prat på rådhuset står alltid ved lag.

Janne Fardal Kristoffersen