Debattinnlegg:

Stadig flere unge sliter med å komme inn på boligmarkedet. Mange økonomer påpeker at jo tidligere unge starter å spare, jo lettere er det å få kjøpt sin første bolig. Likevel finner man flere eksempler på at regjeringen i statsbudsjettet for 2023 gjør det mindre attraktivt å spare og at de heller ikke gjør nok for unge som vil jobbe mer. Vi i Unge Høyre synes dette er trist, og vi mener det er mye å ta tak i!

For det første er vi sterkt kritiske til å endre BSU-ordningen. Ordningen har de siste årene vært en bærebjelke for unge sparere og nærmere 40 prosent i alderen 17 til 33 år har brukt den. Regjeringen senker skattefradraget fra 5500 kroner til 2750 kroner, noe som i praksis gjør at unge brukere av ordningen taper nesten 3000 kroner (1). Man kan jo spørre seg hva tanken bak dette er.

Et annet godt alternativ for mange unge er å spare i aksjefond. Aksjefond kan gi ulik form for avkastning avhengig av risikoen man tar, men ifølge DNB er en normal avkastning på et fond mellom 3 og 5 prosent i året (2). Dette kan altså være et godt alternativ for mange unge som ikke vil ha penger i BSU eller som har makset ut kvoten på 27 500 kroner. Likevel ønsker regjeringen å øke skatten på utbytte fra disse type fond med 20 prosent (3). Dette straffer også de unge småsparerne hardt.

For det andre senker regjeringen andelen med egenkapital man må ha på sekundærbolig fra 40 til 15 prosent. Dette vil kunne føre til at velstående, eldre mennesker lettere vil kunne få kjøpt en utleiebolig som igjen vil kunne være en pådriver for å få opp boligprisene. Dette vil gå hardest utover oss unge som allerede sliter med å komme oss inn på boligmarkedet. Unge Høyre vil ikke subsidiere eiendomsinvestorer samtidig som unge må spare i årevis for å få kjøpt seg et bøttekott av en leilighet.

For det tredje hører vi stadig om studenter som sliter med matpriser, skremmende strømpriser og leiepriser. Samtidig har vi et arbeidsliv som roper etter arbeidskraft. For å møte disse utfordringene mener vi i Unge Høyre at det er på høy tid å øke frikortgrensen fra 60 000 kroner til 100 000 kroner. Om man gjør dette, så vil det bli ekstra lønnsomt for studenter å jobbe, samtidig som man også vil møte bedriftenes behov for arbeidskraft.

Med regjeringens statsbudsjett forverrer man altså en allerede vanskelig økonomisk situasjon for unge. Derfor vil vi gå foran og jobbe enda mer målrettet for å styrke unges økonomiske framtid!

Med vennlig hilsen

Mikkel Røed Nesse og Johannes Strømberg

Ungdomskandidater Agder Unge Høyre