Havvind har store negative påvirkninger av det marine miljøet med bred- og lavspektret støy som forstyrrer fisk og marine pattedyr i deres kommunikasjon, næringssøk og helse. Flytende havvind innebærer et gigantisk og svært kostnadskrevende ressursforbruk. Regjeringen anslo prisen for havvindproduksjon til 15 milliarder kroner, nå er prisen beregnet til å bli 23 milliarder kroner.

Hvor mye av felleskassen en vil bruke på å bygge ut kraftproduksjon som ikke er lønnsom, det er en politisk vurdering og bør ikke være vanskelig å gjøre. Som illustrasjonen viser, er det et brutalt inngrep i skjærgården vår, og det er naturligvis ikke reversibelt. Hva vil betydningen av dette bety for byen vår? Minimalt med turister og Mandalitter i en ødeland av en skjærgård, en bedrift som taper penger og 1500 arbeidsplasser?

Et industrielt eventyr, Even Tronstad Sagebakken?

Jan Henrik Jensen