Som grunneiere i Homsvika, og naboer til Sodevika, er vi ikke ukjent med overraskelser, men vi blir likevel stadig tatt på senga. Vi og vår familie har kjempet mot utnyttelse og ekspropriasjon i et halvt århundre. Vi ser gang på gang at vår eiendom blir forsøkt fordelt på bakrommet.

Betydningen av eiendomsretten stikker dessverre ikke særlig dypt i Lindesnes slik vi opplever det. Vi vil derfor gjerne dele vår opplevelse av en nylig utvikling i Sodevika-saken. For oss er dette en mindre del av det store bildet. Vi kjemper først og fremst for å bevare hele området, men saken vi beskriver her er illustrerende for hva vi stadig blir utsatt for. I tillegg avslører handlingene bekymringsverdige holdninger, noe som kan ramme langt flere enn oss.

I forbindelse med detaljreguleringen for Sodevika så har Statsforvalteren reist innsigelser, blant annet i forhold til matjordplan. Dette vil si hva som skal skje med matjorda som ligger på gårdene som eventuelt blir tatt med tvang. Matjord er en verdifull ressurs og den må i så tilfelle flyttes og gjenbrukes. Kommunen valgte, som vi alle vet, å ikke forhandle videre med Statsforvalteren. Store deler av denne matjorda ligger på vår eiendom. Det er altså vi som eier og dyrker den, og har gjort det i generasjoner. Vi anser det som naturlig at vi har rett til å bestemme hva den skal brukes til. Dette gjelder også dersom vi blir fratatt hjemmet vårt og jorda må flyttes. Vi ble derfor overrasket over å få vite at Vial, på oppdrag fra Bertelsen og Garpestad, med kommunens velsignelse har utarbeidet en ny matjordplan i skjul.

Vår overraskelse og fortvilelse bunner i at det er utarbeidet detaljerte planer for bruk av vår matjord, helt uten vår involvering eller viten. Som rettmessige eiere av jorda, er det skuffende og uforståelig at vi verken er blitt konsultert eller informert i forkant. Å finne ut av disse planene gjennom uoffisielle kanaler, i stedet for direkte fra de ansvarlige som Vial eller utbygger Bertelsen og Garpestad, forsterker følelsen av å bli oversett og undervurdert i en prosess som direkte påvirker vår eiendom.

Vi stiller oss spørsmålet: Hvilke rettigheter har vi egentlig som eiendomseiere i denne kommunen? Det virker som om kommunen oppmuntrer private aktører til å inngå intensjonsavtaler med nærliggende bønder for å bruke vår matjord uten vår kunnskap eller samtykke. Dette er dypt bekymringsfullt.

Det har ikke blitt gitt oss noen informasjon, ingen muligheter til selv å utnytte jorden ble tilbudt. Det eksisterer ingen avtaler mellom utbyggeren og oss grunneiere, noe som etterlater oss med spørsmål om systemets rettferdighet. Er vi som grunneiere virkelig så rettsløse?

Vi betaler eiendomsskatt til kommunen, og det er bittert å se at vår jord blir 'gitt bort' uten at vi vet om det. Dette er ikke bare et tillitsbrudd, men også en krenkelse av grunnleggende eiendomsrettigheter.

Heldigvis har flere av de som er oppført for å motta matjord fra Homsvik, uttrykt at de ikke ønsker å ta den imot. Dette gir oss håp. Det viser at det finnes andre som forstår og støtter vår kamp for kontroll over egen eiendom – en kamp vi aldri burde ha vært nødt til å kjempe.

Til sist, dette angår ikke bare oss i Homsvika, men alle grunneiere. Du kan være den neste som opplever dette. Er dette virkelig måten vi ønsker at ting skal håndteres i vår kommune?

Vi krever å bli hørt, respektert og involvert i alle prosesser som påvirker vår eiendom og vårt livsgrunnlag.

Jan Tore & Anne Britt Skilnand