Over flere innlegg har jeg rettet diverse spørsmål til byens politikere, uten egentlig å få svar på noe som helst.

For å forenkle jobben for våre kjære folkevalgte velger jeg å samle et par av disse spørsmålene i et knippe her, i håp om at spørsmål blir besvart på en ordentlig måte.

Sodevika og bindende folkeavstemning:

Ordfører skrev i et tilsvar til meg tidligere at han ikke så nødvendigheten av en bindende folkeavstemning da denne sak ikke berørte alle kommunens innbyggere.

Dette kan da ikke stemme? Tvert imot vil jeg si at denne saken har stor betydning for alle byens innbyggere av den grunn at en eventuelt utbygging her vil kanalisere en ikke ubetydelig del av byens økonomiske ressurser ut dit, ressurser som er sårt tiltrengt andre steder. Og økonomi er som kjent viktig for de fleste av oss.

Hvorfor vil ikke Frp følge sitt eget partiprogram i en så vidt viktig sak som den både er, og vil fortsette å forbli for alle i Lindesnes? Og vil dette tilsi at politikere har frikort til å gjøre som de vil, så lenge dette passer deres agenda uten at man bryr seg om grasrota?

Det lille mennesket og kommunens forhold til FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD):

Jeg har rettet et direkte spørsmål til ordfører og rådmann om hvordan kommunen forholder seg til denne FN-konvensjonen, som jo står over norsk lov der disse eventuelt er i motstrid med hverandre, uten respons.

Så jeg prøver igjen. Hvordan forholder kommunen seg til FN-konvensjon og også andre lover og regler i møtet med enkeltmennesket, og hvordan blir dette kvalitetssikret?

Kommunens verdivalg:

Jeg har også etterlyst en overordnet plan med hvor det politiske Lindesnes vil med regionen.

Søker disse vekst for enhver pris, eller er det overordnede mål å skape en god by for vi som allerede bor her?

I den anledning kan vi også ta med distriktene i kommunen, tidligere Marnardal og Lindesnes kommune.

Jeg har tidligere uttrykt noen tanker om at Lindesnes kommune kan være en foregangskommune med utstrakt grad av selvstyre innen hvert distrikt. Noe som vil fremme distriktenes egenart og lokalkunnskap.

Hvilke overordnede mål og tanker har politikerne i Lindesnes om Mandal by jevnfør utkantene for fremtiden?

Hva blir gjort for å sikre like forhold for alle innbyggere jevnfør nytt helsehus?:

Jeg tenker her i første rekke på at vi er en vidstrakt kommune, og folk i for eksempel Bjelland vil ha større kostnader med å ta i bruk nytt helsehus enn folk bosatt på Malmø og Skinsnes.

Som innbygger i Mandal burde jeg ha krav på begrunnede svar, og i og med at dette er allmenne spørsmål er de nok også av interesse for urinnvånere og tilflyttere av Lindesnes kommune.

Det er jo greit å i fellesskap jobbe fram et overordnet mål både innbyggere og det offentlige kan samles bak og jobbe fremover mot, og ikke bare stikke hodet nedi sanden i håp om at spørsmålene forsvinner.

Hvis andre lurer på de samme og også andre ting må de gjerne sende inn et lite innlegg til avisa. Jo flere som spør, jo sterkere blir kravet om et svar.

Audun Steen

Som innbygger i Mandal burde jeg ha krav på begrunnede svar, og i og med at dette er allmenne spørsmål er de nok også av interesse for urinnvånere og tilflyttere av Lindesnes kommune.