Permitteringer og kommunen

Det er tøffe tider for mange næringer, og flere innen det private næringslivet har måttet ty til permitteringer. I det siste har flere spurt hvorfor ikke kommunen også permitterer ansatte.

Det er imidlertid klare forskjeller i regelverket for permittering i privat næringsliv og i kommunene.

Permittering er et verktøy som kan brukes når det oppstår en situasjon ved driften som er midlertidig. Det kan være svikt i inntekt eller ekstraordinære kostnader som gjør at det blir behov for midlertidig nedbemanning. Ved slike hendelser er det mer hensiktsmessig å permittere ansatte enn å si dem opp, slik at bedriften kan beholde kompetansen når situasjonen tar seg opp igjen. 

For Lindesnes kommune er det spesielt innen tre områder det nå har oppstått en ekstraordinær situasjon av midlertidig karakter. Det gjelder barnehage, SFO og deler av kultur. Det samme gjelder de private barnehagene, etter som vanlig drift er stengt. Det er altså i SFO-ene, barnehagene og deler av kulturvirksomheten at det kunne vært aktuelt å permittere ansatte.

En av tiltakspakkene som kom fra regjeringen i forrige uke, var å kompensere kommunene for bortfall av brukerbetaling i barnehage og SFO. Kompensasjonen kom fordi foresatte ikke skal betale for tjenester de ikke får. Kompensasjonen gjelder også de private barnehagene. Dette ble gjort for å hindre permitteringer i kommunene og i de private barnehagene, noe som også ble understreket av kunnskapsministeren.

Det at regjeringen og Stortinget ikke ønsker at det offentlige skal permittere skyldes mange forhold:

Selv om vi har en krisesituasjon, jobber ansatte i kommunen for fullt innen helse, omsorg og skole. Her skal tjenestene til innbyggerne gis som vanlig, men tilpasset den smittesituasjonen vi har. Selv om skolebygningene er stengt for de aller fleste elevene, er ikke undervisningen stengt. Lærerne underviser på alternative, fjernstyrte måter, ved digitale løsninger og direkte og oppsøkende kontakt med elevene og deres foresatte.

Tekniske tjenester har ikke færre oppgaver, de gjør sine jobber som vanlig. Det samme gjelder den generelle saksbehandlingen. Det er for eksempel svært viktig nå at byggesaksbehandlingen ikke stopper opp og forsinker byggeprosjekter. Det ville gå ut over deler av næringslivet. Det er også viktig at politiske prosesser går sin gang.

Til slutt:

Vi vet ikke hvor langvarig dette blir. Skulle det vise seg at dagens inngripende tiltak varer lengre enn det er lagt opp til nå, kan det komme andre signaler fra Regjeringen, også om permitteringer i kommunene. Skulle det bli lettelser etter 13.4.2020, hvor barnehager og skoler ikke lengre skal være stengt, vil kommunene levere tjenester for fullt innen alle områder.

Vi er nå i den andre av fem faser av pandemien, og den verste perioden er sannsynligvis foran oss. Hvor stort omfang pandemien får her hos oss, avhenger i stor grad av hvordan hver og en av oss forholder oss til de regler og påbud som gjelder for å hindre smittespredning.

Even Tronstad Sagebakken

Ordfører Lindesnes

Les hele saken med abonnement