Omsorg er ingen vare

Tall kan vi vende og vri på.

I vårt første innlegg gjorde vi oppmerksom på høye omsetningstall til de største fem konsernene i sin helhet og satte spørsmålstegn ved om dette er hva fellesskapet virkelig ønsker.

Disse selskapene skaper store formuer til eierne ved å gjøre omsorg til omsetning. De tjener penger på at ideelle aktører blir skvist ut av anbudsprosessene, noe både LFB (Landsforeningen for Barnevernsbarn) og ideelt barnevern er bekymret for. SV ønsker ikke at ideelle aktører blir skvist ut av store konsern. En av måtene dette skjer på, er at de private kommersielle aktørene bruker av overskuddet til å leie inn profesjonelle som skriver anbudssøknader. Denne muligheten har ikke de ideelle.

Vi ønsker en debatt om etikken bak at private selskap tar ut et så stort overskudd fra fellesskapets penger til de få, rike eiere. Debatten må fokusere på eierne av selskapet, lønnsomheten og hvordan det påvirker våre felles ressurser.

At NHO velger å skrive «hver dag er det mange dyktige folk som gjør sitt beste for at barn som trenger det får den hjelpen akkurat de trenger…» mener vi er et dårlig argument. Denne debatten handler om eierne i disse selskapene, ikke de ansatte. Ingen prøver å si at de ansatte gjør en dårlig jobb, spørsmålet som ble stilt handler om hvor pengene selskapet tjener går.

Når det i tillegg blir skrevet at NHO ikke ønsker barnevernet privatisert, må det være lov å stille spørsmålstegn ved at de omfavner de fem største virksomhetene som tar ut mest utbytte av dem alle. Hvorfor skiller ikke NHO på privat ideelt og privat kommersielt? For SV er dette en viktig presisering, da ideelle aktører arbeider for fellesskapet, ikke for de få.

Vi skal ikke ta bort de gode tilbudene til barna som trenger det, vi gir all ære til de ansatte som står på dag og natt for å hjelpe våre barn. Samtidig må vi stille spørsmålstegn ved om det skal være lov å drive virksomhet hvor det eneste målet er å ta ut store mengder profitt. Her må det igjen kunne være mulig å skille mellom privat ideelt og privat kommersielt; hvor det er den kommersielle delen som er problematisk. For omsorg er ingen vare.

SV har i alle år ønsket å styrke norsk barnevern. Vi vil bruke pengene der det trengs til de mange, ikke på luksus for noen få.

Vibeke Wærn, ordførerkandidat for Lindesnes SV

Nadia Damkås, 5. kandidat for Lindesnes SV

Les hele saken med abonnement