Ny høringsrunde for verneområde

Ny høringsrunde for valg av verneområde for hummer i Lindesnes kommune.

Det er foreslått tre alternative områder som er sendt ut på lokal høringsrunde:

Foreslått bevaringsområde – Kjorten
Foreslått bevaringsområde – Stusøy
Foreslått bevaringsområde – Kneblingene

Verneområde for hummer omfatter helårlig totalforbud for fiske med teiner, ruser, og bunnsatte fiskegarn.

Første januar i år ble det innført totalforbud mot alt fiske med alle typer redskaper fram til og med 30.4.20 for et område som strekker seg fra Naudskjærlykta syd på Skjernøy rettlinjet til Skogsøybroa, deretter vestover til Hågansodden lykt under Skjernøybroa og deretter tilbake til Naudskjærlykta.

Hensikten med disse omfattende restriksjoner er å øke bestanden av kysttorsk ved å forby alt fiske i gytetiden (Der er kun tillatt å fiske etter anadrom fisk med håndredskap).

Tradisjonelt drives det omfattende fiske både av yrkes- og hobbyfiskere i området som nå er fredet.

Alternativ 2 i det foreslåtte bevaringsområde for hummer, Stusøy, vil falle sammen med forbudsområdet som er nevnt over og ha utgangspunkt ved Skjernøybroa, og dekke størstedelen av Skjernøyas vestside og de aller fleste øyer og holmer som tilhører Skjernøysund gård, inkludert Stusøy som er solgt til Mandal kommune, men hvor fiske- og beiterettigheter tilhører gården Skjernøysund.

Dersom Stusøy skulle bli valgt som verneområde for hummer, medfører dette at det blir innført sterke restriksjoner i et konsentrert område rundt Skjernøy. Det vil si hele østsiden, nordsiden og størstedelen av vestsiden.

Det synes lite gjennomtenkt og svært urettferdig å foreslå å konsentrere to så omfattende forbud på et lite område av kommunen, hvor samme brukere i stor grad blir involvert. Området i alternativ 2, er et område med betydelig variert helårs fiskeaktivitet både av yrkesfiskere og hobbyfiskere.

Evert Knutsen, fisker, Skjernøy

Les hele saken med abonnement