«Vi ser at det er mange saker som vi kan enes om, og det er det som danner den politiske plattformen. Vi er alle nødt til å inngå noen kompromisser for sammen å dra kommunen i riktig retning», sier Alf Erik Andersen (Frp). «Vi har en klar avtale hvor vi har fått inn politikk som er viktig for oss», Sier Even Tronstad Sagebakken.

Jeg er utrolig skuffet, for ikke å si sjokkert, over at et parti som sosialdemokratiske Arbeiderpartiet kan inngå et samarbeid med den borgerlige høyresiden. Jeg er sikker på at en mengde AP-velgere nå vurderer hvilket parti de skal stemme på om fire år.

Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887 og det har selvfølgelig aldri vært snakk om et slikt samarbeid som vi ser nå. Disse tre partiene har aldri vært enige før. Navnet Arbeiderpartiet forteller oss hvem de er til for. De to andre er arbeidsgivernes partier. Et slikt samarbeid bør ikke vare. Der er regler man bør følge og ikke minst partiprogram å være tro mot, og selvfølgelig ens velgere. Når man stemmer på Arbeiderpartiet vil man naturligvis ikke ha Høyre og Fremskrittspartiet.

Jan Henrik Jensen