Det har lenge vært klart: Insektene forsvinner mer og mer. I 2019 kom den største rapporten så langt om hvordan det står til i naturen. Her kom det fram at insektene forsvinner med en fart som er åtte ganger raskere enn for pattedyr, fugler og reptiler. Verdens økosystemer står overfor en katastrofe. Menneskene tar seg til rette, og vi glemmer at insektene er hjertet i alle næringskjeder. De pollinerer, resirkulerer og er mat for andre dyr. De holder hele økosystemet i gang. Også i Norge er tallene tydelige når det gjelder insektbestanden: 1163 arter er truet og hele 92 prosent av disse er kritisk truet, viser studien «Worldwide decline of the entomofauna» / ScienceDirec. Humler og bier regnes som våre viktigste pollinatorer. I Norge er det per i dag registrert 210 bie- og humlearter, og med unntak av fire arter, er alle rødlistevurdert i Artsdatabanken.

I Lindesnes kommune har Miljøpartiet De Grønne jobbet for disse små, men viktige arbeiderne i økosystemet. Alt i 2018 foreslo MDG og fikk vedtatt at kommunen skulle øke fokuset på insektvennlig beplantning på kommunens arealer, og parkvesenet skulle gå gjennom arealene sine på nytt og vurdere om det var ting de kunne gjøre mer av eller på en annen måte til beste for insektene. Kommunen måtte også vurdere om de hadde nok kunnskap om emnet, og se om det var flere ting de burde gjøre. Kommunens grøntområder skulle skjøtes også med tanke på insektene.

I 2020 hadde MDG så foreslått og fått vedtatt at alle enheter i kommunen skulle søke om eksterne midler gjennom ulike ordninger via fylke og stat, og i 2021 kom det på denne måten viktige kroner til utarbeidelse av en naturmangfoldplan.

For budsjettet i 2022 foreslo vi og fikk vedtatt å bruke 30.000 kroner til insektvennlig beplantning, blant annet spesifisert som krokusbeplantning i den vakre hagen foran Andorsengården. Her hadde det vært noen krokus fra tidligere tider, men nå ville vi teppebombe plenen med disse blomstene.

Krokus er flott næring til biene som sliter om våren. Blomsterprakten er også med på å opprettholde Mandals gode rykte som en attraktiv og vakker by ved å videredyrke Mandal som blomsterby. I Wergelandsparken i Kristiansand er det planta 8500 krokus som blomstrer hver vår. Dette er blitt en severdighet. I Nederland finner vi tulipanene i Amsterdam som folk valfarter til. I Mandal ønsket vi at krokusprakten i Andorsenhagen kunne forskjønne byen for innbyggere og turister i tillegg til viktig næring for insektene. Og det geniale med krokus er at de kommer igjen og igjen. De vil bli engangsinvesteringen som fortsetter å gi glede år etter år, vår etter vår, for både insekter og mennesker.

Hvis man disse dagene tar seg en tur forbi Andorsengården – ta en kikk inn i hagen. Nå er tida her, og den årlige krokusblomstringen er i full gang.

Og er du heldig og har en hage eller verandakasser – kanskje du også kan ta lure valg for insektene i kommunen? Det finnes mye informasjon om dette tilgjengelig på nett eller bibliotek hvis man vil bidra.

Elisabeth Lindland, Lindesnes MDG

Blomsterprakten er også med på å opprettholde Mandals gode rykte som en attraktiv og vakker by ved å videredyrke Mandal som blomsterby.