INPs to representanter i fylkestinget kommer til å stemme imot forslaget om fritt skolevalg. Det er det flere grunner til. Vi ønsker ikke «eliteskoler». I tillegg ønsker vi at elever skal ha større rett til å gå på skolen i nærområdet sitt. Noe som kan bli vanskelig hvis elever ikke har gode nok karakterer og det er stor pågang rundt den aktuelle linjen for elevene. Vi ønsker ikke en dårligere skolestruktur, og det skal ikke handle om å være best, men å delta. Det vil si å få utdannet flest mulig i et fag elevene har som ønske og i nærheten av bostedsadresse om dette er ønskelig. Vi ønsker et styrket utdanningstilbud i kommunen, hvor alle elever er gode nok, og har like muligheter.

Geir Pedersen, Lindesnes INP