– Det er en stor glede at saken har fått et lykkelig utfall