Foto: Øystein Ramstad

Mandal menighet - ikke enighet!