Mediene må slutte å fremstille måker som «terrorister»