Debattinnlegg

Forslaget fra ordfører og andre aktører om å sprenge ut nytt industriareal i Sodevika er på dagsorden og skal etter hvert avgjøres av kommunestyret og det er viktig at natur- og miljøaspektet løftes høyt opp i behandlingen. Dette fordi Lindesnes kommune allerede ligger dårlig an med en kystlinje som er nærmere 40 prosent bebygd med sterkt begrenset ferdsel i følge natur- og friluftsforvaltningen. Uansett hvor mange arbeidsplasser og hvor stor befolkningsvekst som kan påregnes må natur- og miljøhensyn være prioritert i behandlingen.

Rødt i Lindesnes mener vi ikke behøver ødeleggelse av mer natur for å kunne tilby industriarealer. Områdene i og rundt Strømsvika, frigjorte områder på Gismerøya og arealer i tilknytning til Doneheia vil kunne dekke de behovene ordføreren tror vil komme når det gjelder havvindsatsing i Lindesnes.

Når det gjelder hyttebygging er kommunen opptatt av fortetting men dette gjelder tydeligvis ikke industribygging. Strømsvika industriområde er så vidt påbegynt og har et stort potensial med mye tilgjengelig areal og allerede etablert infrastruktur. Det er uklokt å starte ny utsprengning av Sodevika når tilgjengelig areal allerede ligger klart og også kan utvides.

Rødt i Lindesnes vil på det sterkeste be om at videre utbygging av industriareal gis en åpen fordomsfri demokratisk behandling som er vår kommune verdig. Vi må også sette et fornuftig tidsperspektiv til en grundig behandling og ikke gjøre samme feilen som ble gjort i Strømsvika hvor konsekvensutredninger knapt ble gjort.

Vi må ikke være vinglete i forhold til det ansvaret vi har for å sikre minst mulig ødeleggelse av gjenværende naturområder. Ordføreren må sikre at den politiske behandlingen av Sodevika blir gjort grundig og kanskje selv legge seg på en annen linje enn bare å slåss for sitt syn på saken.

Petter Thilesen,

Rødt i Lindesnes