Fjellvettregelen «Det er ingen skam å snu» er en trygg rettesnor for de som ferdes i friluft. Og en kan lese at en folkevalgt - med vernebriller - har sett faren som nå truer naturen i strandsonen og snudd - i svært god tid. Han har dermed gjort sitt for å verne et verdifullt strandområde og forhindre å sette andres liv og helse i fare. Flott gjort av en klarsynt og uredd folkevalgt!

Spørsmålet er: trenger vi i tillegg til «Fjellvettregelen» en «Strandsonevett-regel?» For det synes nemlig som om enkelte politikere - uten riktige briller - er blendet og helt har mistet gangsynet etter å ha stirret for mye mot vest. Med det resultat at de har havnet på villspor og mistet kontrollen. Og når en er havnet i det uføret, bør en forholde seg til «fjellvett-reglen», som sier: «når en har gått vill og mistet kontrollen og er i fare, bør en forholde seg i ro og grave seg ned i tide - til uværet er over.» Fritt sitert.

For beboere i området, som kan miste gård og grunn, og for å verne verdifull natur vil det være til det beste om politikerne just forholder seg i ro og ikke foretar seg noe som helst i strandsonen.

Så når uværet forhåpentligvis har gitt seg; og alt er trygt og godt, kan alle sette seg på de solvarme strandsteinene - «med tean i tanga» - og nyte synet av bleike-sprett og lytte til glade måkeskrik.

Gulla Lind