5G, femte generasjon trådløst og koronaviruset

En tredel av jordens befolkning er følsomme for den milde strømmen av ioner, som regner ned gjennom atmosfærens forsiktige elektromagnetiske pust.

Værfølsomhet, værsyk.

Hva gjør da den ustoppelige flommen av ioner fra datamaskinene? De voldsomme utslippene fra mobiltelefonene, kringkastingsmastene og kraftledningene? Alt det trådløse som omgir oss og som vi har i hjemmene våre? Hva gjør dette med oss alle?

I 1889 begynte strålingen fra kraftledningenes harmoniske overtoner. Fra det året har jordklodens magnetfelt vært preget av kraftledningenes frekvenser og deres harmoniske overtoner.

Samme året begynte den naturlige magnetiske aktiviteten på kloden å bli forstyrret. Det har påvirket alt liv. Kraftledningenes tidsalder ble innvarslet av influensapandemi i 1889. I 1918 begynte radioens tidsalder. Det ble bygget hundrevis av kraftige radiostasjoner med LF og VLF frekvenser. De frekvensene som med sikkerhet ville komme til å endre magnetosfæren. Starten på radioens tidsalder ble markert med spanskesyken. Influensapandemien brøt ut i 1918.

I 1957 begynte radarens tidsalder. Da ble det bygget hundrevis av kraftige radarstasjoner for tidlig å kunne være interkontinentale raketter. Det forsøplet de høyeste breddegradene på den nordlige halvkule ved å drive millioner av watt med mikrobølgeenergi opp mot himmelen. Lavfrekvente komponenter i disse bølgene for avgårde på magnetfeltets linjer til den sørlige halvkule og forurenset der også. Radarens tidsalder ble markert med Asia-syken, den store influensapandemien som brøt ut i 1957.

I 1968 begynte satellittenes tidsalder. Det ble sendt opp dusinvis av satellitter med en sendestyrke som var forholdsvis svak, men siden frekvensene ble plassert oppe i magnetosfæren, hadde de like omfattende virkning som den lille strålemengde som klarer å nå opp dit fra strålekildene på bakken. Satellittenes tidsalder ble markert med HongKong-syken, influensaepidemien som brøt ut i 1968.

De siste teknologiske milepælene som førte til begynnelsen på trådløshetens tidsalder og igangsettelsen av HAARP( The Hight Frequency Aktive Arolal Program) er av forholdsvis ny dato.

HAARP er den kraftigste radiostasjonen på jorden. Anlegget er som et ionosfærisk varmeapparat. I 1988, da planleggingen av HAARP var i en tidlig fase, kalte fysiker Richard Williams, konsulent for Princeton Universitet, David Sarhoff laboratorium, prosjektet en uansvarlig handling av typen global vandalisme. HAARP-anlegget ble bygget ut etappevis. I mars 1999 hadde anlegget fått 48 antennemaster med en utstrålt effekt på neste en milliard watt. Det var fullt utbygd vinteren 2006–2007, med 180 antennemaster med en utstrålt effekt på?

HAARP har forvandlet selve ionosfæren, det livgivende himmellaget, som hver skapning er finjustert etter, til en gigantisk radiosender til bruk for militær kommunikasjon. HAARP ble stengt ned i 2014 og det ble foreslått å demontere anlegget. Det ble istedet kjøpt av Alaskauniversitetet sin avdeling i Fairbanks. Det geofysiske instituttet ved universitetet har til hensikt å gjøre anlegget tilgjengelig for det vitenskapelige miljøet for forskning 10 timer hver dag. Galskap?

Europas første UMTS-nettverk, kjent som 3G, tredje generasjon trådløst, ble tatt i bruk høsten 2002. 3G gjorde at mobiltelefonene utviklet seg til personlige datamaskiner og alle mobilmastene ble en kilde til bredbåndsstråling. Nettet ble tatt i bruk rett før den katastrofale vinteren, da så mange av Europas honningbier forsvant. Det verdensomspennende utbruddet av biesamfunn som døde ut, startet vinteren 2006-2007. Det var da det fullt utbygde HAARP-anlegget kom i full drift.

Rundt 1980 startet det uforklarlige miljøfenomenet, skogsdøden. I dag sørger radio, fjernsyn, radar, satellitter, datamaskiner, mobiltelefoner, smartmålere og millioner av antenner, rutere og telefonstasjoner, som videresender radiosignaler for at radiobølger er den mest dominerende formen for elektromagnetisk forurensning av planeten jorden.

Med 5G, femte generasjon trådløst rundt omkring i verden, er trådløspåvirkningen på livet gått ut over alle grenser med koronaviruspandemien som foreløpig resultat. Virusutbruddet er et resultat av menneskets forgiftning av jordkloden. Virus stortrives under kunstige, unaturlige giftige forhold. All gift er mat for virus. Dersom vi ikke reverserer giftbruken, stopper 5G og reduserer alt trådløst til et minimum, går vi svært ubehagelige tider i møte. Kunstig elektromagnetisk stråling er å regne som en stor miljøødeleggende og livsødeleggende faktor. Den elektromagnetiske forurensningen av jordkloden er et større problem en CO2-utslipp og klimaendringer. Den ekstremt subtile følsomheten som nervesystemet har for elektromagnetiske felt ble påvist i 1956 av zoloogene Carlo Terauoio og Theodore Bullock. Deretter ble det glemt av alle. Alt levende er bygget opp av celler, og celler er svær ømfintlige for kunstig elektromagnetisk påvirkning. Vårt store selvskapte problem er at vi alle sitter i den elektriske stol med større eller mindre plager og sykdommer.

Verdenssamfunnet har fornektet dette temaet i mer enn to hundre år. Og vi finner opp begreper som tilslører sannheten i stedet for åpent å erkjenne hva sannheten er.

Når vil verdens befolkning våkne? Må det et koronavirus til. Eller mer av samme slaget?

Terje Stenersen

Kilder: Den usynlige regnbuen, Historien om elektrisiteten og livet av Arthur Furstenberg, Z Forlag.

Les hele saken med abonnement