Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson for KrF. Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson for KrF. Foto: Peter Mydske

Studentmobilitet for alle