Ved å ha fylt 67 år blir de fleste av oss hverken sett eller hørt. Jeg har ved en rekke anledninger fått mine meninger på trykk her i Lindesnes avis. Det som provoserer meg mest er forholdene i helse og omsorg for nettopp de over 67 og som trenger hjelp.

Lindesnes kommune, som de fleste kommuner, har en relativt dårlig økonomi. Da må man spare, og det første man gjør da er å kutte i helsebudsjettene. Det gjøres for eksempel ved å stenge 25 omsorgsleiligheter, da vil man spare 22 millioner kroner.

En varm og vennlig hånd forsvinner, men man sparer visst penger da.

Her på Orelunden omsorgssenter er ca 80 prosent av beboerne nå det vi kan kalle sykehjemspasienter, og som trenger heldøgns pleie. Første tiden var det fire pleiere på dagvakt og fire på kveldsvakt. Nå er det fire på dagvakt, men bare tre på kveldsvakt. Dyktige pleiere håndterer dette utmerket men er under et stort press døgnet rundt.

I tillegg planlegges det å kutte ut nattevakten og erstatte den digitalt. En varm og vennlig hånd forsvinner, men man sparer visst penger da. De eldre eller pårørende blir aldri spurt, for da vil man ikke spare penger. Men man ville oppnådd trygghet og varme for de eldre, men det er en utgift man vil slippe.

Jan Henrik Jensen