Det er en kjent sak at kriminaliteten har blitt en ny vekstnæring i Norge, og dette gjelder dessverre også her i Mandal, min vakre by. Jeg leser med stor uro nå i l-a.no, at det nå av vandaler/kriminelle har vært innbrudd på: S. Kagestad Cafe og innbruddsforsøk på Kroen – eller kroa som vi i Mandal sier. Dette er en stygg utvikling som må stoppes av lovens lange arm, politiet.

Folket og næringslivet i Mandal kan ikke leve med denne utryggheten.

At det er dyrtid i Norge, gir ingen grunn til at disse vandalene som er kriminelle, skal få bevege seg fritt i Mandals gater, og begå tyveri. Politiet må som lov og ordens makt snarest sette inn nødvendig mannskap og etterforskning slik at vandalene/de kriminelle kan bli satt bak lås og slå, raskets mulig. Folket og næringslivet i Mandal kan ikke leve med denne utryggheten.

Grethe Olsen, fylkestingstingskandidat for Kleppelista i Agder