E39 Mandalselva – Lyngdal

Reiselengde og tid: Som man ser av figuren, vil trafikk fra Vigeland og til Mandalskrysset få betydelig lengere reisevei og tidsbruk ved bare å bygge tilførselsveien til Udland. Dette medfører at det meste av trafikken vil nok gå fra Vigeland til Mandal på gamle E39 og ikke om ny tilførselsvei på Udland. Foto: Nye Veier