Vindturbiner, statssubsidiert ødeleggelse av norsk natur

  • FOTO: Geir Nerhus