Foto: Geir Nerhus

Vindturbiner, statssubsidiert ødeleggelse av norsk natur