Vindturbiner, statssubsidiert ødeleggelse av norsk natur

Foto: Geir Nerhus