Leieavtale med vindkraftselskap som grunnlag for anleggskonsesjon

foto