Gjør oljefondet om til et klimafond

Ungdommen viser vei framover med sin skolestreik for miljøet, og vi i Rødt heier på ungdommen som protesterer. FNs klimapanel har slått fast at verdens klimautslipp må kuttes med 40-50 % innen 2030 for å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Blir oppvarmingen på mer enn 2 grader frykter forskerne at klimaendringene kan bli selvforsterkende og komme ut av kontroll. Fasit for 2018 er at de globale utslippene tvert i mot økte med 2 % sammenligna med 2017. Det holder ikke å stole på at dette skal løse seg ved hjelp av ny teknologi og frie markedskrefter. Det trengs mer konkrete og radikale tiltak.

Norge er et lite land i verden. Men: Vi har verdens største statlige pengefond. Gjennom Oljefondet eier den norske stat over 8000 milliarder kroner, inkludert mer enn 1 prosent av verdens aksjer. Det gjør oss til et betydningsfull internasjonal aktør – dersom vi velger å bruke disse pengene på å skape ei best mulig felles framtid, heller enn å søke kortsiktig profitt.

Rødt foreslår derfor å bruke deler av Oljefondet på å investere i miljøvennlig industri og infrastruktur i Norge. Ved å investere i grønn fastlandsindustri kan vi skape nye industriarbeidsplasser og samtidig starte en gradvis utfasing av oljeindustrien. Ved å bygge vindmølleparker til havs kan vi benytte oss av offshorekompetansen til å produsere miljøvennlig energi. Ved å investere i en moderne jernbane kan vi få gods- og persontrafikk over fra bil og fly til bane. Ved å investere i foredlingsindustri kan vi begynne å pakke den norske fisken i Norge, i stedet for å sende den på fly tur-retur Kina.

Ved å sette av deler av Oljefondet til et grønt industrifond, kan vi kombinere strenge miljøkrav med lettere tilgang til investeringskapital for de som vil satse på å produsere og videreforedle i Norge. Det er heller ingen ting i veien for at fondets utenlandsinvesteringer kan brukes strategisk til å bygge opp miljøvennlig industri, energiproduksjon og infrastruktur i andre deler av verden. Vi sitter på en enorm mulighet til å bruke pengene staten har tjent på den svarte olja til å legge om produksjonen og transporten vår i en grønn retning – det eneste vi mangler er vilje og mot til å bruke den.

Aslak Storaker

styremedlem Rødt Lindesnes

Les hele saken med abonnement